NOTICIAS
 
 • IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 13 JULIO 2010
   
       La llei present aplega en un sol text i sistematitza, si escau amb una redacció més comprensible, la normativa pròpia vigent, que es trobava dispersaen diverses lleis d'acompanyament dels pressupostos, amb què es contribueix a una major seguretat jurídica, amb l’objectiu que la regulació sigui tan completa com sigui possible, i incorpora i millora, si escau, les normes estatals vigents a Catalunya.
       Els objectius d’aquesta Llei, doncs, són tres:
  - Reforçar la seguretat jurídica, amb una nova sistematització i redacció i amb la incorporació al text de normes que precisen o aclareixen conceptes.
  - Reunir en un sol text totes les normes vigents en diferents textos legals i, alhora, introduir-ne d’altres, relatives a àmbits fins ara no regulats per normativa pròpia de Catalunya, amb la clara voluntat d’escometre una regulació completa i integral
  de l’impost, dins els marges de capacitat normativa que permet el vigent sistema de cessió de tributs.
  -  Simplificar i millorar la gestió de l’impost.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS