NOTICIAS
 
  • LLIBRE SEGON DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA 5 SEPTIEMBRE 2010
     

         D’acord amb l’article 3 de la Llei 29/2002, del 30 de desembre, primera del Codi civil de Catalunya, el llibre segon ha d’incloure la regulació de la persona física, les matèries compreses en la Llei 9/1998 i les lleis especials d’aquest àmbit. És per això que, des de la seva creació, l’Observatori de Dret Privat de Catalunya va començar a treballar en les tasques de revisió, harmonització i sistematització de la legislación en matèria familiar entesa en un sentit ampli, és a dir, incloent-hi la regulació de la persona física. Malgrat el que estableix l’article 6 de la Llei 29/2002, la integración del dret de la persona i de la família en el Codi civil no s’ha fet mitjançant una proposta de modificacions d’addició, supressió o nova redacció de les normes vigents, tot preveient una refosa ulterior en el nou llibre segon. S’ha optat, per contra, per presentar un text alternatiu íntegre, la qual cosa evita les dificultats inherents a una refosa posterior i permet contextualitzar les nombroses i importants novetats que s’introdueixen en aprovar el llibre segon.

     

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS