NOTICIAS
 
  • ADMINISTRACIÓ ELECTRONICA A CATALUNYA 5 SEPTIEMBRE 2010
     

         L’Administració electrònica persegueix millorar la transparència, l’eficàcia i la qualitat del sector públic a Catalunya per mitjà de l’ús dels mitjans electrònics en les relacions entre les entitats del sector públic, els ciutadans, les empreses i les organitzacions. La coresponsabilitat entre les administracions públiques catalanes i tots els actors implicats en l’ús dels mitjans electrònics és indispensable a l’hora de definir les estratègies per a l’avenç de l’ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes entre els actors implicats. Aquesta coresponsabilitat exigeix la cooperació entre les administracions públiques catalanes amb l’objectiu de trobar solucions comunes als problemes i als reptes que comporta l’extensió de l’ús dels mitjans electrònics tant en les relacions entre les administracions públiques i les relacions amb els ciutadans com en la gestió interna de les administracions públiques. La col·laboració interadministrativa es tradueix en la interoperabilitat entre les aplicacions i els sistemes d’informació que desenvolupen i usen les diverses administracions públiques i la reusabilitat de les aplicacions creades per les diverses administracions públiques catalanes.

         El model català d’administració electrònica parteix d’una visió integrada de país per a aconseguir una solució millor per al conjunt de les administracions públiques catalanes i, alhora, és una oportunitat per a transformar-les.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS