NOTICIAS
 
 • LLEI DE PROTECCIO DELS TOROS 5 SEPTIEMBRE 2010
   

       Preàmbul

       L’any 1988, Catalunya va aprovar la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, que va ésser capdavantera en el nostre entorn. Aquesta llei, que prohibia la construcció de noves places de toros, ha estat actualitzada i modificada diverses vegades, sempre en la línia d’ampliar el reconeixement dels drets dels animals. Cal destacar, en aquest sentit, les modificacions que limiten l’accés a les places de toros a les persones menors de catorze anys, havent constatat l’impacte emocional negatiu que un espectacle violent d’aquestes característiques produeix en els menors. La Llei 22/2003, del 4 de juliol, de protecció dels animals, considera que aquests són organismes dotats de sensibilitat física i psíquica, i prohibeix explícitament diverses formes d’espectacles amb animals que n’impliquen el patiment o la mort. En aquest context, la llei ha d’establir una protecció integral de tots els animals i no pot deixar al marge espectacles com les corrides de toros, ja que objectivament impliquen un maltractament de l’animal i li provoquen dolor, patiment i, finalment, la mort.

       Aquesta llei entra en vigor l’1 de gener de 2012.

   

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS