NOTICIAS
 
  • MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LES PERSONES JURÍDIQUES A CATALUNYA 25 JUNIO 2012
     
         Aquesta llei incorpora les mesures de simplificació administrativa establertes a la Llei 26/2010 de 26 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques a Catalunya, que ha estès l’aplicació d’aquestes mesures de simplificació a que obliga la directiva de serveis a tota l’actuació administrativa.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS