NOTICIAS
 
  • REFORMA DE LA NORMATIVA SOBRE PROPIETAT HORITZONTAL A CATALUNYA 11 MAYO 2015
     

         Incorpora avenços pràctics en la gestió i organització de les Comunitats de Propietaris: Es facilita el seu govern, se simplifica el règim per a l'adopció d'acords i es resolen múltiples dubtes interpretatius i contradiccions que es venien arrossegant amb l'anterior text legal. La morositat en les Comunitats també s'aborda amb diverses mesures importants, entre elles l'ampliació de l'afecció real a quatre anys, més el deute de l'exercici corrent ( el que supera al actualment vigent de 3 anys per a la resta de l'Estat), i tampoc hi haurà dubte d'ara endavant que per a l'exercici del càrrec d'Administrador i Secretari és imprescindible comptar amb les condicions professionals legalment exigibles, la qual cosa ajudarà a combatre el intrusisme en la professió.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS