NOTICIAS
 
  • NORMATIVA COMPTABLE TANCAMENT EXERCICI 2008 28 NOVIEMBRE 2008
     

    La proximitat de la fi de l’exercici pressupostari de l’any 2008 fa necessari que es dictin normes sobre les operacions de tancament del pressupost, ja que la normativa que regula la comptabilitat no preveu amb detall aquestes operacions i, per altra part, és necessari establir terminis per a la presentació i tramitació de determinats documents comptables.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS