NOTICIAS
 
  • PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA 19 DICIEMBRE 2008
     

    El import màxim per a l’any 2008 de les ajudes destinades a la promoció de l’ocupació autònoma, regulats en l’Ordre TRE/311/2008, de 20 de maig, és de 6.000.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària TI05.470000118/3321; de 166.445 euros, amb càrrec a la partida pressupostària TI05.470000119/3321 dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS