NOTICIAS
 
 • NOVA NORMATIVA PER A LA REGULARITZACIO DE LES URBANITZACIONS 14 ABRIL 2009
   

  Moltes urbanitzacions nascudes els anys seixanta i setanta s’han consolidat i han

  millorat i adquirit l’estatut legal adequat. Això ha estat possible, en bona mesura,

  gràcies a l’esforç de les persones que hi viuen, a les associacions de parcel·listes i

  a la contribució dels ajuntaments. Tanmateix, subsisteixen nombrosos casos amb

  mancances molt importants i processos d’urbanització inacabats. En d’altres, el

  projecte inicial no s’ha arribat mai a consolidar i encara és possible i desitjable

  revertir els terrenys que s’havia previst urbanitzar a la condició de sòl rústic.

   

  L’objecte d’aquesta llei, en el marc de la competència exclusiva de la Generalitat

  en matèria d’urbanisme que li confereix l’article 149.5 de l’Estatut d’autonomia de

  Catalunya, és fer front a aquesta problemàtica i facilitar els processos de regularització

  definitiva de les urbanitzacions, entesa, segons el cas, en termes de consolidació o

  de reducció parcial o total de la urbanització.

   

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS