NOTICIAS
 
 • PRIMERA LLEI NACIONAL D’EDUCACIÓ 10 AGOSTO 2009
   
       La Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la seva història aquesta
  responsabilitat: des dels primers traspassos rebuts l’any 1981 s’han elaborat lleis
  específiques en l’àmbit educatiu, com ara la Llei 14/1983, reguladora del procés
  d’integració a la xarxa de centres docents públics de diverses escoles privades; la
  Llei 8/1983, de centres docents experimentals; la Llei 25/1985, dels consells escolars;
  la Llei 4/1988, reguladora de l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents
  públics no universitaris de la Generalitat de Catalunya; la Llei 3/1991, de formació
  d’adults, i la Llei 5/2004, de creació de llars d’infants de qualitat.
       Avui, l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 amplia les competències de
  la Generalitat en matèria educativa i determina que “totes les persones tenen dret
  a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha
  d’establir un model educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets.”

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS