NOTICIAS
 
 • NOVA LLEI DE RESIDUS 10 AGOSTO 2009
   
       La disposició final de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993,
  de 15 de juliol, reguladora dels residus, faculta el Govern perquè, en el termini d’un
  any, refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus;
  la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus; la Llei
  15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, i aquesta Llei.
       L’autorització per refondre s’estén també a l’aclariment, la regularització i l’harmonització
  dels textos legals esmentats.        
       Els textos legals que s’han de refondre inclouen normes publicades al llarg de més
  d’una dècada. La Llei 6/1993 va entrar en vigor l’any 1993. La primera modificació
  d’aquest text es va produir l’any 2003 i la segona, l’any 2008. Aquestes modificacions
  van ser impulsades per diferents motius, però en ambdues es posa de manifest la
  necessitat d’adaptar la Llei 6/1993 a les noves disposicions publicades en matèria
  de residus en l’àmbit estatal i a la normativa de la Unió Europea.

Enlaces:     COL·LEGI D´ADVOCATS DE GRANOLLERS     COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE BARCELONA     Generalitat de Catalunya     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS