Comptable

Analitzem les dades comptables per conèixer d’aprop la realitat econòmica de l’empresa i, d’aquesta manera, poder optimitzar la seva gestió. Entre els principals serveis de comptabilitat que oferim a Peralta & Olano es troben:

  • Gestió de la comptabilitat de la seva empresa
  • Assistència al seu departament de comptabilitat en els tancaments anuals
  • Comptabilitat de costos i controls pressupostaris
  • Elaboració d’informes econòmic-financers
  • Realització dels diferents llibres comptables
  • Anàlisi de viabilitat