Legal

Negociacions, contractes i reclamacions

 • Reclamacions de qualsevol causa.
 • Immobles, lloguers, compravenda de finques.
 • Gestió de patrimonis.
 • Responsabilitat civil.
 • Hipoteques i clàusules abusives.

Incapacitats, pensions, accidents

 • Tramitació d’expedients, reclamació prèvia i reclamació judicial.
 • Invalidesa, permanent i gran invalidesa.
 • Càlcul i tramitació d’expedients jubilació, viudetat i d’altres prestacions.

Acomiadaments i indemnitzacions

 • Reclamació per acomiadament, extinció, bulling, tracte vexatori, discriminació.
 • Assessorament i revisió de clàusules de contractes de treball.
 • Modificacions de condicions laborals, mobilitat i subrogació.
 • Expedients de regulació, ERTE.