Consultoria

Millorem l’eficiència i la competitivitat de l’empresa implementant nous i millors sistemes de treball. Els serveis de consultoria que oferim són:

  • Assessorament en el procés d’ampliació de mercats internacionals. Anàlisi de l’entorn geogràfic, polític i socioeconòmic on preveu desenvolupar-se el projecte (Target).
  • Elaboració d’un Pla Estratègic previ, basat en l’Expertise de l’empresa identificant els sectors del mercat més apropiats.
  • Identificació del mercat o segment del mateix, proposta d’un Pla d’Acció per etapes d’aproximació als “players” d’interès i als clients potencials individualitzats.
  • Paral·lelament, estudi i proposta de possibles partners i opcions de Joint Venture, fonts de finançament i inversió.
  • Assessorem, si cal, en la recerca dels millors col·laboradors (asseguradors, advocats i vinculació a associacions empresarials).
  • Es contempla l’assistència al client fins a la posada en marxa del negoci.

  • En aquests moments comptem amb ponts (built bridges) amb Andorra, Portugal, Mèxic, Brasil, Colòmbia, Xina, Polònia, Emirats Àrabs, Turquia i Estats Units (Florida).