Laboral

Nòmines i contractació

● Assessorament, sobre nòmines.

● Contractes de treball amb clàusules adaptades als drets del treballador. 

● Fem tots els seus tràmits necessaris davant dels diferents organismes laborals.

 

Relacions laborals

● Suport jurídic i consultoria en negociacions laborals de qualsevol tipus, expedients de regulació, acomiadaments disciplinaris o objectius i procediments sancionadors.

● Mobilitat funcional i geogràfica.

● Reclamacions i demandes davant el CMAC.

● Negociació i interpretació de convenis col·lectius i conflictes col·lectius.

● Retribució flexible, retribució en espècie i retribució per objectius.

● Assessorem per millorar la Prevenció de Riscos Laborals i acompanyem en cas d’accidents laborals.

● Representem i defensem a la seva empresa davant Inspecció de Treball.