Prevenció de blanqueig de capitals

 • El blanqueig de capitals és una pràctica prohibida consistent en un conjunt de mecanismes que donen aparença legal a actius procedents d’activitats il·lícites. En moltes ocasions, l’activitat del blanqueig involucra altres empreses que no són conscients que estan sent utilitzades amb aquesta finalitat.

  Davant la preocupació que plantejava la criminalitat financera en aquest àmbit, la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament d’activitats il·lícites va establir les mesures preventives que han de complir determinades empreses com:

   

  • Entitats financeres
  • Cases de canvi o d’activitats de gir
  • Promotors immobiliaris o agències
  • Casinos de joc
  • Persones que es dediquen a la intermediació de concessió de préstecs o crèdits
  • Persones que comercialitzen joies o altres materials preciosos, objectes d’art i antiguitats. 
  • Notaris, advocats, procuradors, auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals.
  • Persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries i altres jocs d’atzar
  • Fundacions o associacions
  • Aquells que exerceixin activitats de dipòsit, custòdia o transport professional de fons o mitjans de pagament
  • Proveïdors de servei de canvi de monedes virtuals per monedes fiduciàries i els proveïdors de custòdia de moneders electrònics.

  Som una consultora amb àmplia experiència en PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS. Estem inscrits al SEPBLANC com experts externs.