POLÍTICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: gener 2023.

1. INFORMACIÓ A L’USUARI LA TEVA EMPRESA, S.L., com a responsable del Tractament, l’informa que, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RGPD) i la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem les seves dades tal com reflectim en aquesta Política de Privadesa.

En aquesta Política de Privadesa descrivim com recollim les seves dades personals i per què les recollim, què fem amb elles, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions pel que fa al tractament de les vostres dades personals. Aquesta Política s’aplica al tractament de les vostres dades personals recollides per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepteu les mesures d’aquesta Política, accepteu que tractem les vostres dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. CONTACTE
Denominació social: Bernagermdal S.L
Nom comercial: Peralta & Olano Assessors
CIF: B63876452
Domicili: Plaça la Porxada 24, 1r, 08401 Granollers (BARCELONA).
e-mail: info@peraltayolano.com

 

3. PRINCIPIS CLAU
Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, cosa que inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
Limitació de la Finalitat: Només recollirem les vostres dades personals per als fins declarats i només segons els vostres desitjos.
Precisió: Mantindrem les vostres dades personals exactes i actualitzades.
Seguretat de les dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per garantir que les seves dades no pateixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
Conservació: Conservem les vostres dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als que s’han recopilat.
Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades siguin transferides fora de la UE/EEE es protegiran adequadament.
Tercers: L’accés i la transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i els reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
Màrqueting Directe i galetes: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

 

4. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Els tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:

Dades de caràcter identificatiu.

També recollim de forma automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu a la política de cookies.

Sempre que sol·licitem les vostres Dades personals, us informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina finalitat. En general, recollim i tractem les vostres dades personals amb el propòsit de:

Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats al sector.
Enviament de comunicacions.

 

5. LEGITIMITAT

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les vostres dades personals es poden tractar sempre que:

Ens ha donat el consentiment als efectes del tractament. Per descomptat, podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
Per requeriment legal.
Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privadesa, com ara l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a la nostra newsletter o per la seva condició de client.
Per ser necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant una relació contractual entre vostè i nosaltres.

 

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb Bernagermdal S.L per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del tractament. L’empresa no farà cap cessió, excepte per obligació legal.

 

7. ELS SEUS DRETS

En relació amb la recollida i tractament de les vostres dades personals, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per:

  • Accedir a les vostres dades personals ia qualsevol altra informació indicada a l’article 15.1 del RGPD.
  • Rectificar les dades personals que siguin inexactes o estiguin incompletes d’acord amb l’article 16 del RGPD.
  • Suprimir les vostres dades personals d’acord amb l’article 17 del RGPD.
  • Limitar el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 18 del RGPD.
  • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades d’acord amb l’article 20 del RGPD.
  • Oposar-se al tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada rrhh.
Podeu exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a info@peraltayolano.com.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

8. INFORMACIÓ LEGAL

Els requisits d’aquesta Política complementen i no reemplacen qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui, en qualsevol cas. Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa la pot modificar en qualsevol moment. Quan això passi, us avisarem de qualsevol canvi i us demanarem que torneu a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmeu la seva acceptació.